Ý Kiến Phản Hồi về Chủ Trương Khám Thai để Tìm Hội Chứng Down

Vào tháng 12 – 2009, báo chí tại Úc đăng ý kiến muốn khám thai cho tất cả các bà mẹ để tìm xem bào thai có hội chứng down hay không. Sau đây là vài ý kiến phản hồi.

Gabriel

Angela Blakston hiện đang nghỉ hộ sản sau khi sinh con trai Gabriel có hội chứng down, đã biện hộ rất hùng hồn cho việc có thông tin đầy đủ lẫn việc theo dõi sau đó. Về thông tin thì đó là trách nhiệm được các hội Hội chứng down trên khắp thế giới thực hiện, và được những chuyên gia về thử nghiệm trước khi sinh càng ngày càng đảm trách nhiều hơn. Ba mẹ Gabriel biết là em có hội chứng down trước khi sinh, và cô Angela viết như sau:

…Tôi thấy buồn là về một mặt ta có thể thấy đề nghị khám thai có bất công và thiên kiến ra sao. Về mặt kia ta gợi ý là khi thúc đẩy để có chương trình khám phai giống nhau trên toàn quốc, đời sống của người có hội chứng down thật tình không đáng sống. Tôi biết nói như vậy làm nhiều người không đồng ý, họ cho rằng khám thai là chỉ để cha mẹ có chọn lựa hiểu biết, và người đàn bà có cơ hội quyết định tiếp tục mang thai rồi sinh con, hay là hủy thai. Có đúng thế không ?

Về một mặt thì quả là như vậy. Và tôi muốn tránh có hiểu lầm Tôi không thể nói quyết định của một phụ nữ khác là đúng hay sai, cũng như không thể phán xét ai. Nhưng tôi có thể nói là bất cứ chọn lựa nào mà phụ nữ có thể có, chọn việc gì đi nữa, thì ít khi dễ dàng hay là giản dị.

… Trong lúc này sự khích lệ lớn nhất cho tôi là Gabriel. Và đây là điều mà không kỹ thuật hay việc khám thai trên thế giới có thể cho tôi hay, là tôi sẽ yêu quí con mình như thế nào, dù có thêm một nhiễm sắc thể và bao chuyện khác, và cháu thật tình tuyệt vời ra sao. Tình thương ấy, nghe thì không có gì đáng nói, lại có thể thắng được mọi việc.

Tương Lai trong Tay Ta

Cô Kirsten Dean, cựu Hội trưởng Hội Down Syndrome tại tiểu bang Victoria, Úc viết:

… Các bác sĩ sản khoa kêu gọi có việc khám thai sâu rộng hơn về hội chứng down, nhưng người ta không thể chỉ kêu gọi có khám thai mà không nghĩ đến chuyện gì khác. Họ không thể kêu gọi có khám thai nhiều hơn để có nhiều chọn lựa hơn, và cùng lúc cổ động việc giảm bớt số trẻ sinh ra có hội chứng down bằng cách phá thai. Đó không phải là cho cá nhân có chọn lựa mà là chủ trương ưu sinh (eugenics).

… Dùng siêu âm để khám thai không phải là cơ hội để chụp hình, nó là thử nghiệm y khoa để tìm xem bào thai có bất thường nào chăng. Bất cứ đề nghị nào đi khám thai cũng nên có kèm theo giải thích chi tiết về mục đích của cuộc thử nghiệm, sẽ phải làm những thử nghiệm gì, và hệ quả có thể có nếu tìm ra là có vấn đề. Và phụ nữ phải hiểu là họ có chọn lựa (và không bắt buộc phải theo đề nghị của chuyên gia y khoa là nên hủy thai khi khám thấy có hội chứng down). Chúng tôi tin rằng chuyện chưa được như vậy vào lúc này. Người ta phải được tự ý muốn hay không muốn có khám thai. Chủ trương khám thai cho tất cả phải không được bỏ qua việc phải có sự ưng thuận sáng suốt của người mẹ.

… Chúng tôi tin rằng hàng rào giới hạn cơ hội cho người có hội chứng down là do xã hội tạo nên. Như vậy chúng có thể được tháo gỡ xuống. Chúng ta cần làm việc để thay đổi thế giới, mà không phải tìm cách loại trừ người có hội chứng down ra khỏi thế giới.

Hội Hội chứng down của tiểu bang NSW, Úc có ý kiến:

… Chủ trương có khám thai cho mọi người nêu ra một số điểm hay, như cho ai cũng có cơ hội khám thai. Bài viết nêu ra ý kiến của giới y khoa, nhưng không nói gì về những vấn đề mà ai bị ảnh hưởng nhiều nhất của việc khám thai phải lo âu.

Cha mẹ tương lai cần có thông tin đầy đủ hơn như hiện nay họ đang nhận được về loại thử nghiệm, thử nghiệm có thể và không thể tiên đoán được gì, cùng tất cả những chọn lựa họ có thể có, hội chứng down là sao, và hệ quả có thể có cho bất cứ quyết định nào của họ.

Hội Hội chứng down của tiểu bang NSW không tìm cách ngăn lại việc thử nghiệm trước khi sinh, cũng không chỉ dẫn cá nhân hoặc gia đình cần phải có quyết định gì, nhưng có những vấn đề đáng nói sinh ra do việc ta sử dụng kỹ thuật như vậy mà không được để ý, vì tin rằng kỹ thuật tự nó là “giải pháp” cho một “vấn đề”.

Nương theo ý kiến của Angela Blakston ghi ở trên, nhiều người có hội chứng down cho rằng đời họ rất đáng sống. Gia đình nào đang bị dằng co giữa những quyết định cần được hỗ trợ và quan tâm nhiều hơn trước khi ta phán xét họ. Điều chúng tôi mong muốn là cha mẹ tương lai có được thông tin chính xác, cập nhật, quân bằng để có chọn lựa sáng suốt theo ý mình. Nếu chúng ta cần một chương trình khám thai trên toàn quốc về hội chứng down, thì có lẽ ta cũng cần phải có sự phòng vệ như Hoa Kỳ vừa ra đạo luật, là quyền có sự ưng thuận hay không dựa trên hiểu biết sáng suốt.

Nguồn: chamevoiconkhuyettat.org.au

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply