Picture7

Việc hoà nhập của người lao động hội chứng down

Video dưới đây (có phụ đề tiếng Việt) quay lại những công việc đơn giản mà người có hội chứng down có thể làm được. Đồng thời, những chia sẻ chân tình của các vị phụ huynh sinh con có hội chứng down sẽ khiến bạn vô cùng cảm động.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply