Picture1

Việc ổn định cuộc sống của người có hội chứng down tại Hà Lan

Mời quý vị xem video về cuộc sống độc lập của những người có hội chứng down tại Hà Lan

Share this:
Share this page via EmailShare this page via Stumble UponShare this page via Digg thisShare this page via FacebookShare this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply