Picture1

Việc ổn định cuộc sống của người có hội chứng down tại Hà Lan

Mời quý vị xem video về cuộc sống độc lập của những người có hội chứng down tại Hà Lan

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply