Video lễ kỷ niệm lần thứ 5 với 5 đại sứ đầu tiên

Video lễ kỷ niệm lần thứ 5 với 5 đại sứ đầu tiên

Video lễ kỷ niệm lần thứ 5 với 5 đại sứ đầu tiên

Tổ chức Hội Chứng Down Toàn Cầu (Global Down Syndrome Foundation) kỷ niệm 5 đại sứ đầu tiên tại lễ kỷ niệm lần thứ 5 trong buổi tổ chức buổi trình diễn thời trang Hãy Đẹp Như Bạn (Be Beautiful Be Yourself) vào Thứ Bảy 28 tháng 9, 2013, tại khách sạn Sheraton Downtown Denver.

Tổ chức Hội Chứng Down Toàn Cầu là một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích cải thiện cuộc sống của những người bị hội chứng Down thông qua việc nghiên cứu, chăm sóc y tế, giáo dục và vận động. Tổ chức chính thức thành lập năm 2009, và được sự hỗ trợ chính từ Viện Crnic Linda dành cho hội chứng Down, cùng với nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ cam kết nghiên cứu và chăm sóc y tế cho những người bị hội chứng Down. Kể từ khi hội chứng Down là tình trạng đột biến gen di truyền ít được tài trợ nhất ở Mỹ, việc gây quỹ và vận động chính phủ để điều chỉnh sự thiếu hụt đáng báo động quỹ tài trợ quốc gia cho những người có hội chứng Down là một mục tiêu lớn.

Tổ chức Hội Chứng Down Toàn Cầu lập ra và tổ chức buổi diễn thời trang  Hãy Đẹp Như Bạn là buổi quyên góp hàng năm lớn nhất nhằm quyên góp quỹ cho những người có hội chứng Down. Tổ chức nhiều chương trình, hội nghị, tài trợ, trong đó có chơi bóng đá với Ed McCaffrey, Denver Broncos Cheerleaders, chương trình cắm trại với Denver Broncos,  trao các giải thưởng Be Beautiful Be Yourself Hollywood Ball và Global Down Syndrome Education.

Tổ chức Hội Chứng Down Toàn Cầu là một tổ chức không có đảng phái chính trị, tôn giáo hay chủ trường nào khác. 

SocChip (Trái Mơ Xanh sưu tầm và tạm dịch)

nguồn: globaldownsyndrome.org

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply