Và Thiên Chúa Nói “Không”

K00

K01

K02

K03

K04

K05

K07

K09a

K10

Và Thiên Chúa Nói “Không”

Tôi đã xin Chúa cất khỏi sự kiêu hãnh của tôi và Chúa trả lời: “Không”.

Ngài nói rằng không phải Ngài mà chính tôi mới là người phấn đấu để vượt thắng nó.

Tôi đã xin Chúa
làm cho đứa con tàn tật của tôi được lành lặn
và Chúa trả lời: “Không”.

Ngài nói rằng tinh thần mới lành lặn,
còn thể xác chỉ là tạm bợ.

Tôi đã xin Chúa ban cho tôi sự kiên nhẫn và Chúa đã trả lời: “Không”.

Ngài nói rằng kiên nhẫn là trái của thử thách.
Ngài không ban cho tôi trái ấy mà để tôi tự tìm lấy.

Tôi đã xin Chúa ban cho tôi được hạnh phúc
và Chúa đã trả lời: Không”.

Ngài nói rằng Ngài ban ân phúc cho tôi,
còn hạnh phúc hay không là tùy tôi.

Tôi đã xin Chúa gia tăng tinh thần cho tôi
và Chúa đã trả lời: “Không”.

Ngài nói rằng tôi phải tự lớn lên,
và Ngài sẽ cắt tỉa để tôi mang nhiều hoa trái.

Tôi đã xin Chúa đừng để tôi đau khổ
và Ngài đã trả lời: “Không”.

Ngài nói rằng đau khổ làm cho tôi được thoát
khỏi những vướng bận trần gian và mang tôi đến gần Ngài

Tôi đã hỏi: “Liệu Ngài có yêu tôi không”
và Ngài đã trả lời rằng: “Có”.
Ngài nói rằng Ngài đã ban cho tôi Người Con Một,
Ðấng đã chết vì tôi và một ngày nào đó vì tôi đã tin,
tôi sẽ được lên Thiên Ðàng.

Tôi đã xin Chúa giúp tôi yêu mến tha nhân như Ngài yêu thương tôi

Và Chúa nói: “Cuối cùng con đã xin đúng điều ta chờ đợi”.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply