Ủng hộ bệnh nhi vui Noen và Tết Dương Lịch tại bệnh viện Nhi Trung Ương

Scan-121225-0002

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply