Từng Bước Nhỏ Một – Quyển 3

001

Quyển 3: Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng giao tiếp với người khác là một kỹ năng quan trọng nhất mọi trẻ đều cần. Quyển này gồm những chương sau:

Chương 1: Học ngôn ngữ

Chương 2: Dạy trẻ chưa biết nói

Chương 3: Dạy trẻ đã biết nói

Mời quý vị click vào linh dưới để download sách Từng Bước Nhỏ Một – Quyển 3

Tung buoc nho – Quyen 3

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply