Từng bước nhỏ một – Quyển 8 (Tóm tắt những kỹ năng phát triển)

Cuốn sách gộp lại những phần riêng lẻ của “ từng bước nhỏ một “ . Đó là một chuỗi các bảng kiểm tra được dùng để đánh giá đứa trẻ và là một sự chỉ dẫn để xây dựng mục đích .

Kính mời quý vị click vào link dưới đây để download sách Từng bước nhỏ một – Quyển 8 (Tóm tắt những kỹ năng phát triển)

Tung buoc nho – Quyen 8

 

May 004

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply