Từng bước nhỏ một – Quyển 7 (Kỹ năng cá nhân và xã hội)

Trong cuốn sách này , chúng ta được thấy các kỹ năng giúp trẻ liên kết với những người khác, chơi đùa và đạt được sự độc lập trong việc ăn uống, đi vệ sinh, mặc quần áo và ăn mặc chỉnh tề .

Mời quý vị download sách Từng bước nhỏ một – Quyển 7 (Kỹ năng cá nhân và xã hội)

Tung buoc nho – Quyen 7

 

May 003

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply