Từng bước nhỏ một – Quyển 6 (Kỹ năng phát triển ngôn ngữ)

Kỹ năng lĩnh hội ngôn ngữ và sự hiểu biết ngôn ngữ của những người khác. Kỹ năng này giúp cho trẻ chú ý đến những gì người khác nói, để theo được những sự hướng dẫn và quan trọng nhất là trẻ có thể sử dụng từ ngữ cho riêng mình .

Trân trọng mời quý vị download sách Từng bước nhỏ một – Quyển 6 (Kỹ năng phát triển ngôn ngữ) tại link dưới đay:

Tung buoc nho – Quyen 6

photo

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply