Từng bước nhỏ một – Quyển 5 (Kỹ năng vận động tinh)

Giới thiệu

**********

           Kỹ năng vận động tinh là những kỹ năng liên quan đến sự vận động, hoặc là sự kết hợp các vận động của các cơ nhỏ của mắt và bàn tay.

ở đề mục này chúng tôi cũng bao gồm các kỹ năng có tính khái quát (như khả năng nhận biết màu sắc, hình thể và khả năng giải quyết vấn đề) và các kỹ năng tiền học đường (tạo cơ sở cho các kỹ năng đọc và đếm sau này).

Các chuỗi trong chương trình này là:

FM.A: Nhìn.

FM.B: Cầm nắm.

FM.C: Tính ổn định của vật.

FM.D: Đặt để.

FM.E: Kỹ xảo.

FM.F: Vẽ.

FM.G: kỹ năng đọc sách.

FM.H: Giải quyết vấn đề và trò chơi lắp ráp.

FM.I: Kết hợp và phân loại vật và tranh.

FM.J: Kết hợp, phân loại và lựa chọn tiền học đường.

Bảng ở trang đối diện sẽ cho bạn thấy những chuỗi nào có thể dạy song song.

Tại sao cần dạy những kỹ năng vận động tinh ? Rất khó khi khái quát các nhóm kỹ năng trái ngược như thế này, nhưng ở đây có vài quan điểm đáng lưu ý:

  • Các kỹ năng vận động tinh giúp một đứa trẻ học nhiều hơn về môi trường xung quanh mình bằng cách giúp trẻ khám phá, so sánh và phân loại.
  • Các kỹ năng vận động tinh giúp mmột đứa trẻ đạt sự độc lập trong việc tự phục vụ. ví dụ: cài nút áo, ở một mức độ nào đó là kỹ năng vận động tinh.
  • Các kỹ năng Vận động Tinh cho phép một đứa trẻ diễn đạt suy nghĩ của mình một cách sáng tạo thông qua việc vui chơi và các hoạt động nghệ thuật.
  • Các kỹ năng Vận động Tinh giúp nâng cao nhận thức về bản thân và các kỹ năng xã hội bằng cách giúp trẻ tham gia chơi đùa(ở tuổi học trò) và làm việc với các bạn cùng lứa.

            Ai cần đến sự hướng dẫn chuyên biệt?  Những trẻ bị suy yếu thị lực hoặc bị hạn chế khả năng điều khiển vận động sẽ có lợi do sự giúp đỡ chuyên biệt này. Một chuyên gia sẽ giúp bạn xác định mục tiêu chính của mỗi hoạt động, và tìm ra phương pháp phù hợp để đáp ứng mục tiêu cho con bạn. Chẳng hạn như, một đứa trẻ mù không thể kết hợp các màu sắc nhưng có thể học kết hợp mọi vật bằng cách sờ mó, cân nhắc trọng lượng,… Nhờ đó, trẻ có một phương pháp để sắp xếp và phân loại các vật xung quanh, cũng như một đứa trẻ sáng mắt sử dụng khái niệm về màu sắc của mình.

Mời quý vị download sách tại link dưới đây:

Tung buoc nho – Quyen 5

 

ds

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply