Truyện đọc cho bé: Sợi tóc bạc

Truyện đọc cho bé: Sợi tóc bạc

Dạy trẻ đọc bằng hình ảnh và lời đọc rất có hiệu quả với trẻ. Kính mời quý vị xem video và click vào tựa truyện “Soi toc bac“ dưới đây để download.

Soi toc bac

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply