Truyện đọc cho bé: Người nào, nghề ấy

Dạy trẻ đọc bằng hình ảnh và lời đọc rất có hiệu quả với trẻ. Kính mời quý vị xem video và click vào tựa truyện “ Người nào, nghề ấy“ để download sách về cho bé.

Nguoi nao nghe ay

Nguoi nao nghe ay

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply