Truyện đọc cho bé: Lừa và Ngựa

Truyện đọc cho bé: Lừa và Ngựa

Dạy trẻ đọc bằng hình ảnh và lời đọc rất có hiệu quả với trẻ. Kính mời quý vị xem video và click vào tựa truyện “Lua va Ngua“ dưới đây để download.

Lua va ngua

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply