Truyện đọc cho bé: Cáo và Sơn Dương

Dạy trẻ đọc bằng hình ảnh và lời đọc rất có hiệu quả với trẻ. Kính mời quý vị xem video và click vào tựa truyện “ Cáo và Sơn dương“ dưới đây để download sách về cho bé.

Cao va Son Duong

Cao va Son duong

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply