Truyện đọc cho bé: Cái đầu hoàn hảo

Truyện đọc cho bé: Cái đầu hoàn hảo

Dạy trẻ đọc bằng hình ảnh và lời đọc rất có hiệu quả với trẻ. Kính mời quý vị xem video và click vào tựa truyện “ Cái đầu hoàn hảo“ dưới đây để download sách về cho bé.

Cai dau hoan hao

 Truyện đọc cho bé: Cái đầu hoàn hảo

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply