Truyện đọc cho bé: Cây tre trăm đốt

Mời quý vị click vào tựa đề “Cay tre tram dot” ở phía dưới để download sách (Bản PDF)

Cay tre tram dot

 

Cay tre tram dot

 

Link xem trên Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=9ZBvS-sRk3M

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

3 comments

Leave a Reply