Truyện đọc cho bé: Ba cô gái

Dạy trẻ đọc bằng hình ảnh và lời đọc rất có hiệu quả với trẻ. Kính mời quý vị xem video và click vào tựa truyện “Ba cô gái” để download sách về cho bé.

Ba co gai 

Ba co gai

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply