Triển lãm thư pháp của cô gái có hội chứng down

Shoko Kanazawa sinh năm 1985 với hội chứng down

    http://youtu.be/MKwihVnEijQ

  • Năm 1990 – khi Shoko lên 5, mẹ cô , bà Yasuko Kanazawa là một nhà thư pháp đồng thời cũng là một cô giáo dạy viết thư pháp nổi tiếng bắt đầu dạy cô viết thư pháp.
  • Năm 2005 – khi Shoko tròn 20 tuổi, cô tổ chức chương trình triển lãm thư pháp cá nhân lần đầu tiên  tại Ginza ở Tokyo; và trình diễn cách viết thư pháp tại chương trình triển lãm
  • Năm 2006 – ở tuổi 21, cô tiếp tục có cuộc triển lãm cá nhân tại Kenchoji đền thờ ở Kamakura,
  • Kể từ đó, chương trình triển lãm thư pháp cá nhân của cô được tổ chức đều đặn hàng năm.
  • Năm 2008, ở tuổi 23 cô tiếp tục mở triển lãm thư pháp cá nhân tại Ginza ở Tokyo .
  • Trong năm 2009, ở tuổi 24 cô lại mở triển lãm cá nhân  tại Kenninji Temple ở Kyoto.
  • Năm 2012, triển lãm thư pháp của cô kết hợp với bonsai được tổ chức  tại  Todaiji Temple.
Tác phẩm nổi tiếng của cô “Fujin Raijin (Gió và các vị thần Sấm)” được trưng bày cùng với Byobu, một báu vật của quốc gia.
Dưới đây là một số tác phẩm của cô, quý vị có thể xem thêm tại trang web cá nhân của cô http://www.kshouko.com/
 
Video clip cô viết thư pháp

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply