Trích đoạn “Mặt hồ tĩnh lặng” của thiền sư Ajahn Chah

Traimoxanh trân trọng giới thiệu trích đoạn hay trong tác phẩm “Mặt hồ tĩnh lặng” của thiền sư Ajahn Chah

Slide1

Slide6

 

Slide3

Slide3

Slide4

Slide5

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply