Tranh tô màu cho bé; Chủ đề trường học

Với mục đích giúp các bé có hội chứng down thuần thục hơn trong việc tô màu. Traimoxanh đã biên tập cuốn tô màu với chủ đề trường học, kính mời quý vị down load theo link ở dưới.

Trân trọng mời quý vị nhấn chuột vào tiêu đề sách dưới đây để down load sách.

To mau – nha truong

 

 

003

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply