Toán cho bé: Số và số đếm đến 5

Trẻ có hội chứng down thường gặp nhiều khó khăn trong việc học tập, nhất là học môn toán.

Trong khi đó, giáo trình toán học cho trẻ có hội chứng down lại quá ít ỏi, khiến cho việc học toán đã khó lại càng khó hơn.

Chúng tôi đã tìm kiếm và biên soạn những giáo trình toán học về con số, và trân trọng giới thiệu quý vị  phụ huynh có con có hội chứng down và các thầy cô giáo đang dạy  những học sinh thiểu năng trí tuệ giáo trình “Bài tập toán: Số và số đếm đến 5” nhằm  giúp trẻ có tư duy về số và số đếm, cũng như làm quen với việc học toán.

Mời quý vị download sách theo link dưới

Số và số đếm đến 5

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply