Thêm một kênh thông tin cho người khuyết tật

Sáng 15/6/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khai trương Trang thông tin điện tử cho người khuyết tật tại địa chỉ http://nccd.molisa.gov.v

Hiện nay Việt Nam có hơn 5 triệu người khuyết tật. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và tạo điều kiện cho người khuyết tật ổn định cuộc sống, hòa nhập đời sống xã hội. Nhiều người khuyết tật đã vượt qua khó khăn về sức khỏe vươn lên trong học tập, lao động, trở thành những doanh nhân, kỹ sư giỏi, những nhà hoạt động xã hội tiêu biểu…

Nhằm tiếp tục điều phối hiệu quả các hoạt động hỗ trợ Người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động TBXH) phối hợp với Trung tâm Tin, Tổ chức Hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (VNAH) và Chương trình Điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (NCCD), xây dựng Trang thông tin điện tử Hỗ trợ người khuyết tật.website ra đời nhằm trợ giúp người khuyết tật tiếp cận và sử dụng đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật, mô hình dự án, chương trình và những trao đổi hỏi- đáp. Đây cũng là địa chỉ để cộng đồng người khuyết tật xích lại gần nhau hơn. Đặc biệt, khi Luật Người khuyết tật có hiệu lực, trang thông tin điện tử này sẽ là công cụ hữu hiệu để tuyên truyền, đưa luật vào cuộc sống.

Ngày 17/6/2010, kỳ họp thức 7 Quốc hội Khoa XII đã thông qua Luật người Khuyết tật Việt Nam./.

Bích Đào

Nguồn : VOV News

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply