The Wang Je San Light Music Band

Mời các bạn xem video các nghệ sĩ múa của Triều Tiên với màn trình diễn thay đổi trang phục rất ấn tượng

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply