The Voice – Vòng đối mặt – Rất đáng để xem

Melanie Martinez vs. Caitlin Michelle đội của Adam với bài  “Lights” được phối âm theo phong cách mới rất hay và cảm động.

Mời quý vị thưởng thức

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply