Thank you Dad – Cám ơn Cha

Thank you Dad

Cảm ơn Cha

For Dad – with love

Gửi Cha – với lòng trân quý

How can I ever thank you, for bringing me into this journey called “life”Làm sao con có thể cảm ơn cha hết được, vì đã mang con vào chuyến phiêu lưu mang tên “cuộc sống” này.
You were there, at the very start of me, half of the team that gave me my wonderful bodyCha đã ở đó, ngay từ khi con mới được tạo thành, nửa kia của một “đội”, đã cho con cơ thể tuyệt vời này đây.
How can I ever thank you? For being you, for all the times, you held me, shared the world with me, and taught me. You were always there behind me.Làm sao con có thể cảm ơn hết được, chính là Cha, vào mọi lúc, ôm giữ con khỏi ngã, chia sẻ với con về cả thế giới, và bảo ban con, Cha luôn ở đó, ngay phía sau con.
How can I thank you Dad, for all the times we played, prayed,… those memories have stayed.Làm sao con có thể cảm ơn hết được, cho những lúc cha con mình cùng chơi đùa, cùng cầu nguyện,… những ký ức đó không thể phai nhòa.
You are a mirror of my Heavenly Father.You’ve shown me that strength is being sensitive.Cha chính là hình ảnh của Thượng đế.Cha đã dạy con biết sức mạnh chính là sống tỉnh thức, sống có tâm.
Thank you so much, for my life, no matter what my age, I’m still your little princess, or your adventurous.Cảm ơn Cha nhiều lắm, cả cuộc đời con, dù có ở tuổi nào đi nữa, con vẫn luôn là nàng công chúa nhỏ hay chàng tiểu hoàng tử nghịch ngợm say mê khám phá của Cha.
I can never thank you enough for the, but I can ask God to bless You. And I’m sure God will be delighted to.I love you Dad!Con không bao giờ có thể cảm ơn hết được về Món Quà là được làm con của Cha, nhưng con có thể cầu xin Thượng đế ban phúc lành cho Cha. Và con biết Ngài sẽ rất vui lòng làm điều đó.Con yêu Cha nhiều lắm!

402570538_smbap01

Nguồn: trungtamhotong.org

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply