Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ II năm 2013

Ngày 13/4/2013 tại Cung Thiếu nhi, Thành đoàn Hà Nội sẽ tổ chức ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ 2 năm 2013. Ngày hội được tổ chức với nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho người khuyết tật như: tuyển dụng lao động, tuyển sinh học […]

Read more