Từng Bước Nhỏ Một – Quyển 4

Quyển 4: Kỹ năng vận động thô. Kỹ năng vận động thô sử dụng các cơ bắp lớn của cơ thể. Chúng giúp trẻ ngồi, đi, bò, bắt banh, chạy xe đạp….mời các bạn click vào link dưới để download cuốn Từng Bước Nhỏ Một – Quyển 4   Tung buoc nho – Quyen 4  

Read more

Từng Bước Nhỏ Một – Quyển 3

Quyển 3: Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp với người khác là một kỹ năng quan trọng nhất mọi trẻ đều cần. Quyển này gồm những chương sau: Chương 1: Học ngôn ngữ Chương 2: Dạy trẻ chưa biết nói Chương 3: Dạy trẻ đã biết nói Mời quý vị click vào linh dưới để download sách Từng Bước […]

Read more

Từng Bước Nhỏ Một – Quyển 2

Quyển 2: Chương trình của con bạn Quyển này giảng cách soạn chương trình đúng cho riêng mỗi trẻ, và cách tiến hành chương trình này. Quyển này gồm 6 chương: Chương 1: Cách đánh giá con bạn, để biết cháu đã làm được gì và cháu cần học gì ở bước tiếp theo. Chương 2: Cách đặt  ra các […]

Read more

Từng Bước Nhỏ Một – Quyển 1

“Từng bước nhỏ một là chương trình can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT) có tuổi khôn tối đa là 4. Can thiệp sớm nghĩa là bắt đầu giúp trẻ CPTTT càng sớm càng tốt để trẻ phát triển tối đa khả năng của chúng. Đối tượng của Từng bước nhỏ một là cha mẹ của […]

Read more