Lối hẹp vào đời…

Ai cũng mong được bước vào đời bằng chính đôi chân của mình, kể cả những người khuyết tật. Nhưng với những đứa trẻ tự kỷ và trẻ thiểu năng trí tuệ, điều đó gần như không thể, dù chúng cũng khỏe mạnh như bao người khác…   Giải pháp nào? Ngày 5/4, nhiều phụ huynh có con là trẻ […]

Read more