Chớ Hề Nói Không Bao Giờ

“Thiếu răng, răng không mọc. Trẻ có hội chứng down thiếu răng là chuyện tự nhiên.”, chuyên gia y khoa bảo con gái và con rể tôi như vậy mấy tháng trước. Ông không gượng nhẹ với lời mình, ông không nói “Có thể không có”, mà ông nói không bao giờ có. Thế mà tuần qua, răng có đó, […]

Read more