Từng Bước Nhỏ Một – Quyển 1

“Từng bước nhỏ một là chương trình can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT) có tuổi khôn tối đa là 4. Can thiệp sớm nghĩa là bắt đầu giúp trẻ CPTTT càng sớm càng tốt để trẻ phát triển tối đa khả năng của chúng. Đối tượng của Từng bước nhỏ một là cha mẹ của […]

Read more