Hội chứng Down

1. Trẻ mắc hội chứng Đao có biểu hiện như thế nào? 2. Ngoài những biểu hiện trên, trẻ bị hội chứng Đao có những bệnh tật nào khác không? 3. Hội chứng Đao có phổ biến không ? 4. Hội chứng Đao có điều trị được không ? 5. Nguyên nhân nào gây ra hội chứng Đao ? 6. […]

Read more