Thành công với những nhân viên khuyết tật

Dân số ở thành phố Bibai tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) hiện khoảng 26.000 người. Bibai hiện có 120 người khuyết tật làm việc ở các công ty, nhưng công ty cổ phần công nghiệp lý hóa là nơi sử dụng người lao động khuyết tật (trong đó có cả người thiểu năng trí tuệ) thuộc hàng cao nhất. Dây chuyền […]

Read more

Nơi đầy ắp tình thương

Nghề gõ đầu trẻ luôn có biết bao vất vả nhưng dạy các em bại não, thiểu năng trí tuệ còn khó khăn hơn bội phần. Nếu không có tình yêu thương con trẻ vô bờ thì người trong cuộc khó mà trụ lại. Đó là câu chuyện ở Trường Chuyên biệt hy vọng, tọa lạc đường Tăng Bạt Hổ, […]

Read more