Sách ”Sống với Hội Chứng Đao”

 SongvoihoichucnDown_SueBuckley ‘‘Tôi nghĩ thông điệp quan trọng nhất cho cha mẹ hiểu là người có hội chứng Down muốn được độc lập, chúng tôi muốn sống đời càng bình thường càng tốt. Tôi biết và đa số các bạn của tôi biết rằng chúng tôi cần có hỗ trợ chút ít, nhưng chúng tôi cũng ý thức là đôi khi […]

Read more

Sống Với Hội Chứng Down

Sống Với Hội Chứng Down (Living with Down syndrome) của tác giả  Sue Buckley đăng trên tạp chí  Down Syndrome Issues and Information năm 2000. Sue Buckley là giáo sư hàng đầu khoa Khuyết tật về Phát Triển, phân khoa Tâm lý, đại học Portsmouth, Anh quốc, Giám đốc về Nghiên cứu và Huấn luyện, Quỹ Giáo dục về Hội chứng Down, Anh quốc. Với […]

Read more