Câu chuyện về sự ra đời của Noah: Hội chứng down làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi như thế nào…….trở nên tốt hơn.

Tất cả đã thay đổi. Mãi mãi Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, tôi đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng bếp và tán chuyện với bạn qua điện thoại thì vợ tôi lao thẳng vào phòng và nói, “Rick…..tắt điện thoại đi” Tôi bỏ điện thoại xuống ngay lập tức và tự hỏi liệu có điều […]

Read more