230 Lời giải về bệnh tật trẻ em : Phần 2-Những vấn đề có liên quan đến phần đầu của trẻ

 1. THÓP Thóp là vùng mềm giữa các xương sọ bên trên trán của trẻ sơ sinh. Thóp sẽ cứng lại ở khoảng từ 8 tới 18 tháng tuổi: các xương sọ lúc đó sẽ liền lại. Nếu cháu bé đã ngoài 2 tuổi mà thóp vẫn còn mềm, bà mẹ cần nói cho bác sĩ biết. Ngược lại nếu […]

Read more

Hội chứng down và sự lão hoá

Đối với mỗi chúng ta, việc già lão thường đi kèm với nhiều thay đôi về cả hai mặt sinh học và xã hội. Với người có hội chứng down những thay đổi này có thể khó khăn và đáng ngại một cách đặc biệt. Có chứng cớ gợi ý rằng một số vấn đề về sinh học liên quan […]

Read more