Kinh Pháp Cú – Phẩm Đức Phật

  KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO chuyển dịch thơ PHẨM ĐỨC PHẬT (179) Chẳng ai hơn nổi con người Đã từng thắng phục được nơi dục tình Người như vậy chính thân mình Ở đời không sợ dục tình dõi theo Mênh mông Phật giới cao siêu Tham, sân, si dấu tích đều còn đâu Các […]

Read more

Kinh Pháp Cú – Phẩm Phẫn Nộ

  KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO chuyển dịch thơ PHẨM PHẪN NỘ (221) Lìa mau lòng giận dữ đi Chớ hề ngạo mạn, chớ hề kiêu căng Hãy mau giải thoát buộc ràng Đừng ham danh sắc, đừng màng thân tâm Không còn dục vọng xa gần Khổ đau sẽ chẳng quẩn chân gây phiền. (222) […]

Read more

Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc

  Kinh Pháp Cú Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu Sài Gòn, Việt Nam, 1996 Phẩm An Lạc 197. Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù! 198. Vui thay, chúng ta sống, Không bệnh giữa ốm đau! Giữa những người bệnh hoạn, Ta sống, không ốm […]

Read more

Kinh Pháp Cú – Phẩm Thế Gian

  KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO chuyển dịch thơ PHẨM THẾ GIAN (167) Đừng theo dục vọng thấp hèn Sống đừng buông thả đắm chìm bản thân Đừng mang thành kiến sai lầm Đừng tăng thêm mãi dương gian não phiền Luân hồi sinh tử triền miên. (168) Luôn hăng hái, chớ buông lung Sống theo […]

Read more

Kinh Pháp Cú – Phẩm Già

  KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO chuyển dịch thơ (146) Làm sao thích thú vui cười Khi ta ở giữa cõi đời nóng thiêu Lửa tham dục cháy trăm chiều Vô minh tăm tối dập dìu vây quanh Sao không tìm ánh quang minh Nhờ đèn trí tuệ giúp mình thoát ra. (147) Hãy nhìn cái […]

Read more

Kinh Pháp Cú – Phẩm Thế Gian

  KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO chuyển dịch thơ 13. PHẨM THẾ GIAN (167) Đừng theo dục vọng thấp hèn Sống đừng buông thả đắm chìm bản thân Đừng mang thành kiến sai lầm Đừng tăng thêm mãi dương gian não phiền Luân hồi sinh tử triền miên. (168) Luôn hăng hái, chớ buông lung Sống […]

Read more

Kinh Pháp Cú – Phẩm Chính Mình

  KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO chuyển dịch thơ 12. PHẨM CHÍNH MÌNH (157) Ai mà biết tự thương mình Phải nên bảo vệ nhiệt tình bản thân Trong ba giai đoạn đường trần Trẻ trung, lớn tuổi và luôn về già Người hiền trí hãy tỉnh ra Tìm đường giác ngộ, lìa xa mê lầm. […]

Read more