Dạy kỹ năng sống cho trẻ – Phần 6: Giờ đi học

Dạy kỹ năng sống cho trẻ 1. Sửa soạn buổi sáng Ngủ dậy, tôi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng trước khi đi học.     2. Nên đi bộ đến trường như thế nào cho an toàn? Tên tôi là ………………..Tôi học lớp ………………Tôi đến trường …………………. Tôi đi bộ đến trường ………………………đi bộ cùng tôi đến trường. Thông thường khi tôi […]

Read more

Dạy kỹ năng sống cho trẻ – Phần 5: Các hoạt động ngoài trời

Dạy kỹ năng sống cho trẻ 1. Tôi có được phép hái hoa không? Hoa có rất nhiều màu, nhiều hình dạng, và cỡ to nhỏ khác nhau. Một số loại hoa có mùi rất thơm. Một số hoa mùi cũng được. Thỉnh thoảng, tôi cũng hái hoa sau khi đã xin phép người lớn. Tôi sẽ nói, “Con có thể hái hoa này […]

Read more