Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ chậm phát triển trí tuệ (“CPTTT”)

1. Đặc trưng của trẻ chậm phát triển trí tuệ trong những năm đầu tiên. Trong những năm đầu tiên, ở trẻ CPTTT thường xuất hiện những dấu hiệu khác thường về mặt cảm xúc: trẻ dễ bị kích động hoặc ngược lại, trẻ ù lỳ, trẻ khó hình thành hứng thú và các động cơ hoạt động xã hội. […]

Read more

Những vấn đề chung về trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ (“CPTTT”)

I. Thuật ngữ  “chậm phát triển trí tuệ” Trước đây ở nước ta, đặc biệt là ở phía Bắc, những trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT) thường được gọi là “trẻ chậm khôn”, thuật ngữ này được sử dụng đầu tiên tại Trung tâm nghiên cứu tâm lí trẻ em (NT) của Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Thuật ngữ […]

Read more