Phát triển cảm giác cho trẻ có hội chứng down: Phần 6-Chơi với các loại hạt

1. Ngồi chơi trong một cái hộp Sẽ là rất thuận tiện khi cho phép con bạn được chơi với tất cả các loại đồ chơi/vật liệu khi bạn đặt bé ngồi trong một hộp hoặc thùng/sọt. Bạn cho vào hộp một số loại đồ chơi bằng các vật liệu khác nhau và đặt con của bạn ngồi ở giữa […]

Read more