Slide về hội chứng down

Traimoxanh sưu tầm  và làm slide về hội chứng down nhằm giúp độc giả có một cái nhìn tổng quan về hội chứng down , đề  nghị ghi rõ link khi sử dụng tài liệu này.

Cau 01

Cau 02

Cau 03

Cau 04

Cau 05

Cau 06

Cau 07

Cau 08

Cau 09

Cau 10

Cau 11

Cau 12

Cau 13

Cau 14a

Cau 15

Cau 16

Cau 17

Cau 18

Cau 19

Cau 20

Cau 21

Cau 23

Cau 24

Cau 25

Cau 26

CHEERLEADER 1

Cau 29

 

Cau 30

Cau 31

Cau 32

Cau 33

 

Cau 34

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply