Sinh viên hội chứng Down tốt nghiệp đại học đầu tiên ở Peru

Sinh viên hội chứng Down tốt nghiệp đại học đầu tiên ở Peru

Sinh viên hội chứng Down tốt nghiệp đại học đầu tiên ở Peru
Sinh viên hội chứng Down tốt nghiệp đại học đầu tiên ở Peru

Bryan Russell Mujica, 22 tuổi, hoàn thành 5 năm học tập tại trường đại học USIL (universidad San Ignacio de Loyola) với chuyên ngành báo chí của mình. Điều này ghi dấu vào lịch sử chưa tùng có trong hệ thống giáo dục đại học của Peru.

Trong bài phát biểu tại lễ nhận bằng tốt nghiệp của Bryan Russell Mujica đã nói:
Nhà trường đã mang những kỷ niệm đẹp nhiều hơn cả ý nghĩa của một trường đại học. Trong ký ức của tôi, đoi khi có những số điểm chưa tốt, một số điểm thấp và tôi đã cố gắng đạt được với nhiều nỗ lực để vượt qua chúng. Nhưng những gì tôi nhớ nhất là rất hạnh phúc với công việc nhóm, kết thúc của học kỳ, những buổi trò chuyện với thầy cô, các giáo viên, việc chia sẻ ý tưởng với họ và với các bạn học với nhiều kỷ niệm. Khi vào đại học như mọi người khác, tôi nghĩ rằng nó là một thách thức để bắt đầu và kết thúc để trang bị một nghề nghiệp. Bất chấp tất cả những khó khăn có thể có mặt, tôi luôn cảm thấy nhận được sự hỗ trợ của các trường đại học và sự quan tâm tìm hiểu thêm về tôi những người có kỹ năng khác nhau. Tôi muốn cảm ơn sự hỗ trợ vô tận của cha mẹ tôi, gia đình tôi và bà nội của tôi, người đã hướng dẫn tôi đến đây với tất cả tình yêu của họ hiểu biết đầy đủ. Tôi cũng muốn cảm ơn bạn bè và giáo viên của tôi với sự kiên nhẫn và hiểu biết của họ đã ủng hộ tôi trong suốt những năm học. Qua việc học đại học của tôi để có thể thiết lập một tiền lệ trong giáo dục đại học ở Peru.

http://www.usil.edu.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=2898

https://www.facebook.com/bryan.russelmujica

SocChip (traimoxanh sưu tầm) nguồn: http://www.peruthisweek.com

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply