Sách ”Sống với Hội Chứng Đao”

 SongvoihoichucnDown_SueBuckley

‘Tôi nghĩ thông điệp quan trọng nhất cho cha mẹ hiểu là người có hội chứng Down muốn được
độc lập, chúng tôi muốn sống đời càng bình thường càng tốt. Tôi biết và đa số các bạn của tôi
biết rằng chúng tôi cần có hỗ trợ chút ít, nhưng chúng tôi cũng ý thức là đôi khi có người trong
gia đình không hiểu rằng tuy có khuyết tật về trí tuệ chúng tôi không phải là em bé. Ai cũng có
lầm lỗi khi lớn khôn. Cuộc sống là vậy. Ta học từ lầm lỗi của mình và tiến lên.’ (Gabriella Clark, Úc châu).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

3 comments

  • Ngô Lệ Chi

    Xin cho hỏi đặt mua sách này ở đâu??

  • ngklien

    Chào bạn Ngô Lệ Chi,

    Cuốn sách này không bán, bạn có thể download về và in ra để tham khảo. Trong mục “Hội chứng down” chúng tôi có rất nhiều sách cho trẻ có có hội chứng down để bạn tham khảo. Chúc bạn luôn an vui!

  • Hello, My name is Jodi Champagne. I actually just came across my images in your post. Is this blog about special needs children? I work with a lot of organizations that specialize in children. Please contact me. jodi@jodichampagne.com

Leave a Reply