Phương pháp Montessori – Trò chơi Toán học

Traimoxanh đã sưu tập và trân trọng giới thiệu tới quý vị các hoạt động vui chơi với toán học theo phương pháp nổi tiếng của nhà giáo dục Montessori.

Phương pháp Montessori – Trò chơi Toán học

1. Nhận diện số

Cho bé học số bằng các con bọ

 

M01

 

M02

 

 

M03

 

 

M14

 

 

Hoặc cho bé học số bằng ghim vòng

 

 

M04a

 

M05M06

 

2. Nhận diện phân số

 

M15

 

 

M16

 

M17

 

 

3. Làm quen với phép tính

 

M12

 

M11

M07 M08

M09

 

 

 

M10

 

 

 

 

Nguồn: Sưu tầm từ internet

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply