Noah VanVooren 1

Noah nhận giấy gọi vào đại học


Noah nhận giấy gọi vào đại học

Đối với nhiều học sinh trung học, nhận được thư thông báo hay giấy gọi vào đại học như một ước mơ. Bức thư đó có sức mạnh làm thay đổi cuộc sống. Bức thư từ một trường đại học gửi đến nhà, bức thư đó mang theo thông điệp hoặc là chấp nhận hoặc là từ chối. Đó là lý do trước khi mở phong bì thư gửi đến là một sự kiện hay sự hồi hộp lớn trong đời không chỉ của riêng bất cứ học sinh trung học nào trước khi bước vào ngưỡng cửa trường đại học.

Noah VanVooren, người có hội chứng Down, đã chờ đợi với sự hồi hộp trước khi đọc bức thư của cậu từ đại học Edgewood Madison, Wisconsin. Đó là lý do tại sao khi nhận được bức thư gửi đến nhà đã làm Noah kích động ngay cả khi chưa mở ra để đọc bức thư đó. 

Xem video, chúng ta thấy Noah đã được chấp nhận vào học đại học và Noah VanVooren có vẻ quen thuộc với việc học tập là vì Noad là học sinh học ở trường trung học Chute và tham gia đội bóng Waterboy, đã từng ghi được một bàn thắng vớ i sự giúp đỡ của các đồng đội của mình vào mùa thu năm ngoái

Xin chúc mừng Noah, chúng ta hy vọng Noah sẽ có một năm tuyệt vời!

Noah VanVooren 1

Noah VanVooren 2

SocChip (Trái Mơ Xanh sưu tầm)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply