Những lời dạy ý nghĩa của Đức Đại Lai Lạt Ma

Mời bạn đọc suy ngẫm về một số lời dạy của Đức Đại Lai Lạt Ma rất có ý nghĩa đối cho cả cuộc sống tâm linh và đời thường của chúng ta:

01

 

dl2

 

dl3

 

dl4

 

dl5

 

dl6

dl7

dl8

dl9

dl10

dl11

 Những lời dạy ý nghĩa của Đức Đại Lai Lạt Ma

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply