Nhân bản theo Kitô Giáo – Bài 4: Sống trong cộng đồng

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

 

Nhân bản theo Kitô Giáo – Bài 4: Sống trong cộng đồng BÀI 4: SỐNG TRONG CỘNG ĐOÀN

Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. (Pl 2, 4-5)

1/4: Trọng của công hơn của riêng; việc chung hơn việc cá nhân.

Không tìm ích riêng tôi, nhưng là cái ích cho đa số, ngõ hầu họ được cứu độ!” (1Cr 10,33)

2/4: Quyền lợi người yếu hơn người mạnh, trẻ em hơn người lớn, phụ nữ hơn đàn ông. (x Xh 22,21-23)

3/4: Muốn dạy ai điều gì, ta phải làm trước, nếu không làm được ít là ta sám hối, xin lỗi người mình muốn dạy, rồi mới dạy người khác sau. Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta: “Làm rồi mới dạy!” (Cv 1, 1).

4/4: Khuyến khích người khác khi thấy họ làm điều tốt. Nếu họ thích làm thay mình, vui vẻ nhường ngay. Thánh Phaolô dạy: “Ai làm điều tốt cũng được, miễn Đức Kitô được rao giảng là tôi vui mừng!” (x Pl 1, 15-18)

5/4: Muốn sửa dạy ai điều gì, thì tìm điều tốt nơi họ khen trước đã.

6/4: Cười nói sao cho vừa phải, tạo bầu khí vui tươi, không nên nói năng bừa bãi, gây ồn ào và sinh lố lăng.

7/4: Muốn bớt nóng với tha nhân, hãy nhớ đến khuyết điểm nào của mình mà chưa sửa được.

Thánh Phaolô khiêm tốn thú nhận sự yếu đuối của mình như sau: “Sự lành tôi muốn, tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn, tôi lại cứ làm!” (Rm 7, 19).

8/4: Đôi cánh nhân bảncần cù làm việc trong vui vẻ; khó với mình nhưng quảng đại với tha nhân!

Thánh Phaolô dạy: “Đừng ăn bám vào ai, trái lại đêm ngày làm lụng vất vả để khỏi trở nên gánh nặng cho ai! Anh em hãy bắt chước chúng tôi” (2Tx 3, 8-9).

Cha Ta hằng làm việc, Ta cũng thế!” (Ga 5, 17). Và có vui vẻ phục vụ Chúa mới ưng nhận (x 2Cr 9, 7).

9/4: Muốn góp ý với ai, ta phải làm ba điều này:

§       Ta xin lỗi bạn trước, rồi nói: nếu tôi nói sai, xin bạn bỏ qua.

§       Ta đề nghị cách giải quyết vấn đề mà mình cho là tốt.

§  Tôi không hài lòng khi thấy có người phê bình việc bạn làm, tôi nghĩ là bạn dư khả năng làm lại cho nhiều người thích hơn.

10/4: Người trên và người dưới sống với nhau, đôi bên đều phải nghĩ: người dưới cần Bề trên thế nào, thì Bề trên cũng cần người dưới như vậy. Do đó sống chung với nhau làm sao cho người này cần người kia!

Thánh Phaolô dạy: “Không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.” (1Cr 12, 25-26).

11/4: Luôn nở nụ cười trên môi khi gặp người khác, đừng giữ bộ mặt đưa đám. Pla-tông nói: “Người là con vật biết cười!” Nụ cười trong Thánh Kinh là dấu chỉ có Chúa ở cùng! (x Lc 1, 28).

12/4: Bình thường, khi không có trách nhiệm, không được bóc thư của người khác xem trước!

13/4: Làm nhà không được lấn đường.

Tật tham lam chung của nhiều người khi làm nhà cứ lấn ra đường, chỉ nghĩ đến lợi cho mình mà không nghĩ đến quyền lợi cộng đoàn! Nếu ai làm nhà cũng muốn lấn ra đường, dù chỉ là bậc thềm bước vào nhà, thì con đường sẽ hẹp lại, ngăn trở cho việc chung. Lẽ ra ta phải đặt quyền lợi cộng đoàn trên quyền lợi cá nhân.

Thánh Phaolô dạy: “Mỗi người đừng chỉ dán mắt vào quyền lợi riêng mình, song hãy chú ý đến những quyền lợi của người khác nữa!” (Pl 2, 4)

Lm. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Nguồn: http://gpcantho.com

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply