Người có Hội chứng Down tự nói về mình

Audrey Wagnon biện luận về Hội chứng Down. Giải thích cái nhìn của cô về Hội chứng Down và những tổn thương trong cuộc sống cho tất cả chúng ta.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply