Mười nguyên tắc tăng tuổi thọ

ĐÊM 7 – NGÀY 3 – VÀO RA KHÔNG KỂ

Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một đêm

Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa

Vào ra không kể: mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống  nước.

1. Câu châm ngôn thứ nhất

Không có chuyện làm biếng mà có thể có một thân thể khỏe mạnh.”

2. Câu châm ngôn thứ hai

Với những việc không vui của dĩ vãng và nghịch cảnh nên buông xả,

và tương lai không có ước vọng quá cao, tâm luôn cầu được an lạc bình thường

Ba DƯỠNG

1. Bảo dưỡng.

2.Dinh dưỡng.

3. Tu dưỡng.

Bốn QUÊN

1. Quên tuổi tác.

2. Quên tài sản đã mất

3. Quên nghịch ý

4. Quên dĩ vãng buồn

Năm AN LẠC

1. Có thân thể mạnh khỏe,  là an lạc

2. Có vui thú đọc sách, học hỏi là an lạc

3. Có bạn bè tri kỷ đàm đạo, là an lạc

4. Luôn nhớ đến hơi thở đều, là an lạc.

5. Làm việc có lợi ích cho mình và cho người, là an lạc.

Sáu VUI

1. Một vui là đã về hưu nhưng vẫn có việc để làm

2. Hai vui là con cái đều được đi học hành, và có việc làm

3. Ba vui là không tự gây phiền tóai cho mình và cho người chung quanh

4. Bốn vui là không hẹp hòi ganh tị óan thù

5. Năm vui là có nhiều bạn hữu tốt.

6. Sáu vui là trí nhớ còn hữu dụng

Bẩy HẠNH PHÚC

1. Biết đủ thường có hạnh phúc

2. Biết từ khước quà tặng là hạnh phúc.

3. Biết cho người có niềm vui là hạnh phúc.

4. Tránh xa được kẻ xấu ác là hạnh phúc.

5. Gần gủi được bậc trí hiền là hạnh phúc

6. Nhẫn nhục qua sự thử thách là hạnh phúc

7. Trước sự cám dỗ mà không bị sa ngã theo là hạnh phúc

Tám CHÚT XÍU

1. Lời ái ngữ với người thêm một chút nữa

2. Tư tửơng hướng thiện  thêm một chút nữa

3. Bớt nóng giận thêm một chút nữa.

4.Tha thứ nhiều hơn một chút nữa.

5. Buông xả thêm một chút nữa.

6. Siêng năng nhiều thêm một chút nữa.

7. Nói năng cẩn thận thêm chút xíu nữa.

8. Vui tươi với đời nhiều thêm chút nữa.

 Chín THƯỜNG

1. Răng thường khép nhẹ

2. Nước miếng thường nuốt.

3. Mũi thường thở đều

4. Mắt thường nháy động.

5. Mặt thường lau khăng.

6. Chân tay thường xoa (bóp).

7. Bụng thường xoa xoay.

8.Tứ chi thường vươn co.

9. Hậu môn thường bóp nhiếp

MƯỜI NGUYÊN TẮC KHỎE MẠNH

1. Ít thịt, nhiều rau.

2. Ít mặn, nhiều chua.

3. Ít đường, nhiều trái cây.

4. Ít ăn, nhai nhuyển

5. Ít áo, tắm nhiều.

6. Ít nói, làm nhiều.

7. Ít muốn, bố thí nhiều.

8. Ít ưu tư, ngủ nhiều .

9. Ít đi xe, đi bộ nhiều.

10. Ít nóng giận, cười nhiều

 

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply