Một số điều liên quan cho việc hộ tăng

1. Tất cả các đồ ăn, thức uống đều phải được dâng (trừ nước lọc và tăm xỉa răng). Khi dâng không đứng quá xa, tránh để chư tăng khỏi với tay.
2. Đồ ăn thức uống đã dâng cho chư tăng, nếu cư sĩ đụng vào thì phải được dâng lại mới hợp lệ.
3. Thuốc trị bệnh có thành phần đường chỉ được giữ tối đa 7 ngày. Nếu trong thuốc không có đường được giữ hết đời.
4. Có 5 loại được coi là thuốc, được phép dùng vào buổi chiều (sau 12 giờ trưa) và được giữ tối đa 7 ngày: bơ lỏng, bơ đặc, dầu, mật ong và đường.
5. Cà phê không đường sữa và hoặc sô cô la được phép dùng vào buổi chiều (theo truyền thống Thái Lan).
6. Không được dùng trà vào buổi chiều (theo truyền thống Miến Điện).
7. Chư tăng được phép xả đồ không dùng đến cho cha mẹ hoặc người hộ tăng (kappiya).
8. Không nên mượn các vật dụng của chư tăng dùng cho cá nhân.
9. Chư tăng được phép xin hoặc yêu cầu người thân trong gia đình trong phạm vi 7 đời hoặc người đã tác bạch thỉnh mời.
10. Chư tăng không được phép yêu cầu đồ ăn trừ khi có bệnh và không được phép cất giữ đồ ăn qua đêm.
11. Có 8 thứ vật dụng cơ bản của một vị sư: Tam Y (y thượng, y nội, và tăng già lê), bát, dao cạo, kim chỉ, dây lưng và đồ lọc nước.
12. Trái cây trước khi dâng phải làm theo luật (kappiya) bằng cách đốt, khía bằng dao hoặc móng tay hay bỏ hết hạt.
13. Chư tăng không được phép trực tiếp nhận tiền bạc. Người muốn cúng dường phải nói trước: “Ai là người hộ tăng(kappiya) cho sư?” Sau khi gửi tứ vật dụng (tiền) cho người kappiya, thí chủ quay trở lại tác bạch rằng: “Con (tôi) đã cúng dường tứ vật dụng cho sư trị giá …., hiện nay người hộ tăng của sư đang cất giữ. Bất cứ khi nào có nhu cầu gì, thỉnh sư yêu cầu người hộ tăng để thu xếp” hoặc người hộ tăng sẽ thay mặt thí chủ cúng dường để tác bạch. Chỉ sau khi đã tác bạch thì vị sư mới được yêu cầu.
14. Chư tăng không được phép ngồi chung với người nữ trong chỗ khuất.
15. Một số sư có hạnh nguyện chỉ ăn trong bát các đồ ăn sau khi đã nhận. Tất cả cơm, thức ăn, bánh, trái cây đều được cho vào trong bát. (không ăn đồ dâng thêm sau)
16. Không dùng các từ như: ”cơm, bánh” hoặc tên các món ăn cụ thể khi thỉnh mời các vị sư trai tăng; có thể nói như sau: “xin thỉnh sư thọ thực (bữa sáng, bữa trưa” hay chỉ là: “xin thỉnh sư đi thọ thực”)
17. Có thể ở qua đêm chung mái nhà nếu có tường ngăn hoặc lối đi riêng.
18. Thí chủ có thể tác bạch xin hộ độ chư tăng theo kỳ hạn hoặc không kỳ hạn.
19. Không dâng đồ ăn vật thực sái giờ (sau 12 giờ trưa), trừ nước ép một số trái cây đã lọc bỏ hết xác (nước mía, cam …)
20. Không nên chạm trực tiếp hoặc gián tiếp vào chư tăng.
21. Có 4 yếu tố để việc cúng dường thành tựu từ phía thí chủ: 1. Giữ giới trong sạch (5 giới hoặc 8 giới). 2. Vật cúng dường có được do làm ăn lương thiện. 3. Tâm trong sạch (không xuất phát từ việc mưu cầu hoặc tâm tham). 4. Có đức tin về luật, nghiệp quả.
22. Không dâng đồ ăn trước khi bình minh ló rạng (mùa hè khoảng 5 giờ 30 phút, mùa đông khoảng 6 giờ). Một cách để kiểm tra thời gian hợp lệ là thấy rõ chỉ tay vào sớm bình minh.
23. Một vị sư đang nhập hạ được phép đi không quá 7 ngày. Tuy nhiên nếu phật tử hay bất kỳ người nào yêu cầu: “Xin thỉnh sư đến nói Pháp” thì vị sư sẽ được ra đi hợp lệ.
24. Một vị sư thuyết pháp nói đạo cần sự có mặt của ít nhất một nam cư sĩ.
25. Khi Tỳ Kheo thấy người ta giết thịt con vật cho mình ăn, hoặc nghe thấy tiếng con vật bị giết, hoặc nghi người ta giết con vật đó cho mình ăn thì không được thọ dụng thịt đó.
26. Tỳ kheo không nhận thịt sống, thịt tái. Có 10 loại thịt Tỳ Kheo không được ăn: thịt người, thịt hổ, báo, voi, ngựa, gấu, chó, sư tử, mèo rừng (để tránh bị chúng ngửi thấy mùi đồng loại và tấn công khi tỳ kheo ở rừng hoặc đi khất thực và tránh thế gian chê trách).

64156

Nguồn: www.facebook.com/nandiya.giachanh

Một số điều liên quan cho việc hộ tăng

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply